Preview Mode Links will not work in preview mode

Nigel Williams, Downtime podcast

Aug 18, 2018

Al is hij Antwerp supporter vind ik Jeron Dewulf een top gast. Comedian, improv, all round performer met een grote hart.


Aug 17, 2018

Wees je eigen 'zelf-hulp' boek. 


Aug 16, 2018

Aretha! ,comedy in De Lilse Bergen. Mannen dingen en vrouwen dingen.


Aug 14, 2018

Een rant over de 'homo-digitalis' na een slapeloze nacht. Tip: vreet geen boterham met oude kaas voor je slapen gaat.


Aug 13, 2018

De onrustige aap, dat zijn wij, altijd meer willen, altijd ergens anders naartoe willen als waar we nu zijn. Migranten, transmigranten en zomer vakantie migranten.